Schemat blokowy Hitachi H 45m R

Schemat blokowy Hitachi H 45m R to konfiguracja pamięci masowej, która jest skonfigurowana jako magazyn danych. Jest to pojedynczy dysk twardy, który może składać się z kilku lub więcej segmentów. Każdy segment jest wyposażony w swój własny układ kontrolny, co pozwala na działanie wielu sektorów równocześnie. To umożliwia szybszy dostęp do danych niż w przypadku tradycyjnych dysków twardych. Ponadto, magazyn danych Hitachi H 45m R jest wyposażony w zaawansowaną technologię odczytu i zapisu, co oznacza, że jego wydajność jest wyższa niż przy tradycyjnych dyskach twardych.

Ostatnia aktualizacja: Schemat blokowy Hitachi H 45m R

Składające się zaledwie z kształtów i strzałek schematy blokowe pomagają przedstawić kroki procesu w kolejności sekwencyjnej.To czyni je doskonałym narzędziem do prezentowania złożonych informacji w łatwy do zrozumienia sposób.

45M użytkowników na całym świecie zaufało Miro

Schematy blokowe to popularne narzędzia do dokumentowania i wizualizacji procesów. Ze względu na swoją wszechstronność są stosowane w różnych branżach do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i ulepszania systemów. Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości kreatora schematów blokowych Miro, poniżej podajemy wszystko, co musisz wiedzieć o schematach blokowych: od ich definicji po znaczenie umieszczanych na nich symboli.

Co to jest schemat blokowy?

Schemat blokowy to rodzaj wykresu, który wizualnie objaśnia proces lub przepływ pracy. Wykorzystując standardowe symbole i definicje, schemat blokowy w sposób wizualny opisuje poszczególne kroki' i decyzje podejmowane w toku procesu.Schematy blokowe są od wielu lat popularne w różnych dziedzinach – od inżynierii i edukacji do programowania komputerowego i zarządzania projektami.Schematy blokowe to narzędzia przydatne do komunikowania zarówno prostych, jak i złożonych procesów, dlatego są niezwykle dynamiczne i wszechstronne. Patrząc na schemat blokowy, odbiorca zyskuje przegląd procesu na wysokim poziomie.Zwykle schemat blokowy jest tworzony przy użyciu różnych symboli, z których każdy przedstawia inny krok w ramach sekwencji lub procesu. Schemat blokowy zawiera zazwyczaj rozmaite elementy, w tym działania, materiały, usługi, dane wejściowe i wyjściowe. W razie konieczności podjęcia decyzji i braku pewności wobec procesu i różnych elementów warunkujących użycie schematu blokowego może znacznie uprościć to zadanie.

Korzyści z utworzenia schematu blokowego

Korzystanie ze schematów blokowych do wizualizacji procesów może zapewnić korzyści w pracy, a także w codziennym życiu. Oto kilka sposobów, w jaki schemat blokowy może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi.

Przejrzystość wizualna

Prawdopodobnie najważniejszą korzyścią, jaką daje stosowanie schematów blokowych, jest możliwość wizualizacji i zrozumienia procesów złożonych operacji w prostym formacie. Wiele firm działających w branży produkcyjnej, logistycznej i administracyjnej stosuje schematy blokowe, aby odpowiednio nakreślić ważne sekwencje. Schematów blokowych można również używać, aby pomóc potencjalnym osobom zainteresowanym łatwo zrozumieć przepływy pracy, które będzie stosować firma.

Usprawniona komunikacja

Przykładem przydatnego wykorzystania schematu blokowego jest spotkanie, podczas którego Twój zespół musi zrozumieć i przekazać informacje o ważnych procesach. Uproszczenie złożonej operacji przy użyciu symboli i definicji schematu blokowego to skuteczny sposób na jasne przekazanie informacji, które w innym przypadku byłyby trudne do omówienia.

Właściwa dokumentacja

Użycie schematu blokowego do nakreślenia procesów w firmie to dobry sposób na udokumentowanie wymaganych działań. Jest to również doskonały sposób na zrozumienie postępów firmy w realizacji zadania. Cyfrowe schematy blokowe to świetny sposób na włączenie do przepływu pracy dokumentacji w formie niepapierowej.

Kiedy należy stosować schematy blokowe?

Schematy blokowe są wykorzystywane w wielu różnych kontekstach i branżach. W zasadzie nie ma znaczenia, w jakim sektorze działa Twoja firma – schemat blokowy zawsze można wykorzystać do ułatwienia zrozumienia procesów i działań.

Oto kilka wziętych z życia przykładów skutecznego wykorzystania schematów blokowych:

1. Projektowanie i planowanie procesu

Zaprojektowanie nowego procesu wymaga udokumentowania jego etapów i sekwencji zdarzeń. Użycie schematu blokowego pomaga udokumentować ten proces oraz poprawia zrozumienie procesu jako całości.

2. Badanie procesu w celu lepszego zrozumienia

Firmy skorzystały już z setek przykładów dostępnych online schematów blokowych do ukończenia i zrozumienia złożonych procesów. Możesz przestudiować te schematy blokowe, aby lepiej zrozumieć, jak Twoja firma powinna sekwencjonować działania i wydarzenia, aby osiągnąć produkt końcowy lub cel.

3. Komunikowanie procesu

W wielu firmach na całym świecie rozsyłanie szczegółowych schematów blokowych może całkowicie zastąpić długie i czasochłonne spotkania. Schematy blokowe są łatwe do zrozumienia i stanowią wizualną dokumentację procesu. Są niezwykle skutecznymi narzędziami komunikacji.

Symbole stosowane w schematach blokowych

Standardowe kształty i symbole są stosowane w większości schematów blokowych. Każdy symbol reprezentuje inny element lub krok w ramach sekwencji lub procesu. Użyj poniższych kształtów, aby przygotować efektywny proces w postaci schematu blokowego.

Owal

Owal w schemacie blokowym reprezentuje terminator. Wskazuje początek i koniec sekwencji.

Równoległobok

Równoległobok wskazuje dane wejściowe lub wyjściowe.

Prostokąt

Prostokąty wskazują działania.

Romby

Romby wskazują decyzje, które należy podjąć. Zazwyczaj skutkują one dwoma alternatywnymi ścieżkami w oparciu o podjętą decyzję.

Linie przepływu

Linie przepływu i strzałki reprezentują kierunki obrane w sekwencji.

Typy schematów blokowych

Przed utworzeniem schematu blokowego należy zdecydować, który typ schematu jest najlepszy dla ilustrowanego procesu. Istnieją setki różnych typów schematów blokowych. Każdy z nich ma swoje unikalne zastosowania i efekty. Poniżej znajduje się opis czterech najbardziej popularnych i przydatnych schematów blokowych.

Procesowy schemat blokowy

Procesowy schemat blokowy jest najbardziej podstawowym ze wszystkich typów schematów blokowych. Jest często wykorzystywany do mapowania nowych projektów i działań. Inżynierowie i twórcy oprogramowania często wykorzystują procesowe schematy blokowe do mapowania postępów i zrozumienia kroków, które muszą podjąć, aby ukończyć projekt.

Torowy schemat blokowy

Torowy schemat blokowy trafnie otrzymał swoją nazwę, ponieważ wizualnie przedstawia proces bez prawdziwego początku i końca. Procesy i działania osób przedstawione na torowym schemacie blokowym przebiegają cyklicznie i są wykonywane więcej niż raz.Za pomocą torowego schematu blokowego można odwzorować proces, który wymaga powtórzenia i zapobiec sytuacji, w której sekwencja przestaje być uporządkowana.

Diagram przepływu danych

Diagramy przepływu danych są wykorzystywane do wypełnienia luki komunikacyjnej pomiędzy twórcami i użytkownikami programu lub części oprogramowania.Ten typ diagramu ma specjalny charakter, ponieważ zawiera znaczną ilość informacji i stosunkowo niewiele symboli. Szablon diagramu przepływu danych Miro ułatwia wizualne przedstawienie kroków lub elementów dowolnego systemu, bez względu na jego złożoność.

Diagram przepływu pracy

Zadaniem diagramu przepływu pracy jest stworzenie mapy efektywnej sekwencji zdarzeń lub procesów, które doprowadzą do spójnej i dobrej jakościowo produkcji. Diagramy przepływu pracy są często wykorzystywane do mapowania standardowego zestawu procedur z możliwym do określenia wynikiem.

Jak utworzyć schemat blokowy

Teraz, gdy już wiesz, gdzie i kiedy używać schematów blokowych i dlaczego są one ważnymi narzędziami wizualnymi, nadszedł czas, aby nauczyć się je tworzyć. com/flowchart-maker/">Kreator schematów blokowych Miro to fantastyczne narzędzie do tworzenia i planowania kompleksowych schematów blokowych razem z zespołem. Korzystając z tego narzędzia, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem krok po kroku.

1. Poznaj cel schematu blokowego

Zanim zaczniesz tworzyć schemat, musisz zrozumieć, dlaczego w ogóle go przygotowujesz. Zapisz cele i wyniki, które ma przedstawiać Twój schemat blokowy i zidentyfikuj procesy, które ma wyjaśniać.Nie próbuj osiągnąć zbyt wielu celów w jednym schemacie blokowym. Schemat powinien być tak maksymalnie prosty, aby można było go łatwo zrozumieć. Jeśli zauważysz, że próbujesz osiągnąć zbyt wiele w jednym schemacie, rozważ utworzenie więcej niż jednego schematu blokowego dla każdego procesu lub grupy informacji. Użyj szablonu schematu blokowego

Użycie szablonu pomoże Ci zrozumieć, jak nakreślić procesy i da Ci mocny punkt wyjścia, zanim zaczniesz dodawać swoje symbole. Rozpoczęcie pracy z szablonem oszczędza czas i daje możliwość wykorzystania symboli standardowo stosowanych w schematach blokowych. Miro posiada dużą bibliotekę szablonów schematów blokowych, z której możesz korzystać wraz ze swoim zespołem. Dodaj kształty stosowane w schematach blokowych

Przyjrzyj się ponownie symbolom i kształtom stosowanym w schematach blokowych omówionym powyżej i rozpocznij tworzenie swojego procesu wizualnego. Wskaż różne elementy w sekwencji i dodaj odpowiednie kształty, aby utworzyć dobry przepływ pracy.

4. Połącz kształty za pomocą linii i strzałek

Kolejnym etapem jest dodanie linii łączących i strzałek do określenia sekwencji wybranych zdarzeń i symboli.

5. Współpracuj nad swoim schematem blokowym

Jeśli schemat przedstawia proces, który ma wpływ na innych, podziel się nim z tymi osobami. Zaproszenie zespołu do współpracy nad schematem blokowym zapewni wszystkim możliwość wypowiedzenia się.Dzięki Miro członkowie zespołu mogą przekazywać opinie i sugestie za pomocą komentarzy i notatek, a wszystko to w jednej wirtualnej przestrzeni. Ta kontekstowa współpraca pomoże Twojemu zespołowi utworzyć użyteczny, przejrzysty schemat blokowy, który będzie pomocny dla wszystkich.

6. Aktualizuj swój schemat blokowy

Systemy i procesy stale ulegają zmianom, dlatego przedstawiające je schematy blokowe również muszą się zmieniać. Aktualizuj swój schemat blokowy, regularnie go przeglądając i wprowadzając niezbędne zmiany. Schemat blokowy online w Miro ułatwia wprowadzanie aktualizacji i usprawnień oraz monitorowanie tych zmian.

3 przykłady schematów blokowych

Zanim użyjesz kreatora schematów blokowych Miro, rozważ użycie tych przykładów schematów blokowych jako punktu odniesienia. Poniższe schematy blokowe stanowią przykład wszechstronności i przydatności.

Schemat blokowy dla strony internetowej

Tworzenie strony internetowej jest znacznie bardziej złożone i skomplikowane niż się wydaje. Zbudowanie menu nawigacyjnego, zorganizowanie treści i dostosowanie wyglądu strony internetowej to kilka ważnych kroków potrzebnych do utworzenia strony internetowej, którą ludzie będą chcieli odwiedzać.Ten szablon schematu blokowego dla strony internetowej przedstawia udany schemat procesu tworzenia wspaniałego doświadczenia online, które jest zorientowane na użytkownika.

Drzewo decyzyjne

Bez względu na branżę, w której działasz, istnieje wiele różnych rezultatów, jakie Twoja firma może napotkać w zależności od podejmowanych decyzji. Efekt motyla, jaki wywołują Twoje decyzje, oznacza, że musisz myśleć o wszystkich możliwych rezultatach oraz ich wpływie na Twoją firmę.Ten szablon drzewa decyzyjnego pokazuje, jak zaplanować różne decyzje i ich skutki, aby można było wybrać najlepszą możliwą drogę.

Przekrojowy schemat blokowy

Większość schematów blokowych jest przekrojowa, ponieważ uwzględniają różne możliwe rezultaty. Schematy torowe mają szczególnie przekrojowy charakter, ponieważ pomagają wizualizować wkład biznesowy i relacje pomiędzy wszystkimi etapami projektu.Ten szablon przekrojowego schematu blokowego pomoże Ci zrozumieć elementy i relacje pomiędzy różnymi fazami projektu.

Wskazówki do rozważenia podczas tworzenia schematu blokowego

Jesteś na dobrej drodze do rozpoczęcia swojej przygody z tworzeniem schematów blokowych. Pozostaje tylko zapoznać się z kilkoma wskazówkami i najlepszymi praktykami tworzenia idealnych schematów blokowych.

1. Zmieść swój schemat na jednej stronie

Ważną cechą schematów blokowych jest to, że muszą być one łatwe do odczytania i zrozumiałe. Nie chcesz przerzucać stron, aby zobaczyć cały proces. Utrzymanie go na jednej stronie pozwoli zachować prostotę i usprawni wizualizację.

2. Używaj spójnych symboli, kształtów i kolorów

Zachowanie spójności symboli i kształtów użytych w schemacie blokowym pomoże utrzymać cały proces w ryzach i ułatwi jego zrozumienie. Każdy symbol musi reprezentować inny element procesu.Jeśli użyjesz wielu różnych symboli, trudno będzie odczytać i zrozumieć postęp procesu. Podczas tworzenia zrozumiałego procesu wizualnego konsekwencja jest kluczem.

3. Poznaj zadanie schematu blokowego przed jego utworzeniem

Jak wyjaśniono powyżej, jest to niezbędny krok w tworzeniu schematu blokowego. Schematy blokowe najlepiej sprawdzają się w przedstawianiu konkretnego procesu. Pomaga to utrzymać koncentrację schematu.

4. Przepływ danych od lewej do prawej strony

Schematy blokowe powinny płynąć w tym samym kierunku, w którym czytamy i piszemy. Pomoże to utrzymać prostotę i łatwość zrozumienia struktury schematu.

5. Zaangażuj wszystkich

Jest więcej niż prawdopodobne, że stworzony przez Ciebie schemat blokowy będzie miał wpływ na inne osoby w Twoim zespole, zwłaszcza jeśli jest to schemat procesu biznesowego. Zamiast tworzyć kilka schematów blokowych dla tego samego systemu, zaangażuj osoby z zespołu, które są częścią tego procesu. Dzięki Miro możesz w łatwy sposób udostępnić swój schemat blokowy współpracownikom w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy Slack, poczty elektronicznej lub prywatnego linku.

6. Wprowadzaj odpowiednie zmiany w miarę potrzeb

Nie jest dobrze, gdy schemat blokowy jest nieaktualny i niedokładny. Może to powodować nieporozumienia i nieścisłości, co z kolei może być przyczyną poważnych problemów dla zespołu.W miarę wprowadzania zmian w systemie lub procesie uaktualniaj też schemat blokowy, aby zawierał najnowsze kroki i informacje. Jeśli Twój zespół regularnie korzysta z dokumentacji schematu blokowego, łatwiej będzie go aktualizować. Możesz też zaplanować spotkania, podczas których zyskasz możliwość ponownej oceny wszystkich schematów blokowych swojego zespołu i wprowadzenia niezbędnych zmian.

Wykorzystaj schemat blokowy do wizualizacji rozwiązań

Możesz przystąpić do tworzenia, czytania i analizowania schematów blokowych. Dzięki odpowiedniemu dobraniu typu schematu każdyw zespole może zrozumieć kierunek, w jakim dąży projekt i proces, który należy wykonać. Pomyśl o schemacie blokowym jako o planie działania,który pomaga wszystkim zrozumieć kierunek, w jakim należy podążać.Czy jesteś gotowy popłynąć z prądem? Prosty i zwięzły kreator schematów blokowych Miro ma wszystko, czego potrzebujesz, aby utworzyć swójpierwszy schemat blokowy. Nasze szablony schematów blokowych ułatwiają tworzenie profesjonalnie wyglądających schematów blokowych w krótkim czasie.

Wszystkie treści na stronie ir. migra. pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z treścią tematu C4 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Wykonaj zawarte w nich ćwiczenia i zadania.

Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

2) do realizacji rozwiązania problemu dobiera odpowiednią metodę lub technikę algorytmiczną i struktury danych;

3) objaśnia dobrany algorytm, uzasadnia poprawność rozwiązania na wybranych przykładach danych i ocenia jego efektywność;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

I + II. Zakres rozszerzony, Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) zapisuje za pomocą listy kroków, schematu blokowego lub pseudokodu, i implementuje w wybranym języku programowania, algorytmy poznane na wcześniejszych etapach […];

Spis treści

 1. Lista kroków algorytmu z warunkami
 2. Schemat blokowy algorytmu z warunkami
 3. Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta
 4. Lista kroków i schemat blokowy algorytmu z warunkami zagnieżdżonymi
 5. Rozwiązywanie równania liniowego

1. Lista kroków algorytmu z warunkami

W liście kroków algorytmu z warunkami przynajmniej wjednym z kroków występują dwa warianty wykonania operacji algorytmu, którychrealizacja zależy od spełnienia poprzedzającego je warunku (warunków).

Przykład1. Przedstawianie algorytmu z warunkami w postaci listy kroków

Zadanie: W firmieX miesięczna płaca podstawowa jest zwiększana m. in. o kwotę za przepracowanenadgodziny. Jeśli liczbanadgodzin przekroczy 30, to stawka za każdą nadgodzinę powyżej 30 jestzwiększana o 50%.

Wprowadź liczbęnadgodzin przepracowanych przez jednego pracownika oraz stawkę za jednąnadgodzinę. Oblicz i wyprowadź płacę za przepracowane nadgodziny.

Dane: liczbacałkowita nieujemna – liczba nadgodzin: lng, liczba rzeczywista dodatnia– stawka za jedną nadgodzinę: s.

Wynik: wartośćpłacy za nadgodziny: Płaca.

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź wartości lng, s.
 3. Jeżeli lng <= 30, to oblicz Płaca = lng • s;
  w przeciwnym wypadku oblicz Płaca = lng • s + (lng – 30) • s • 0, 5
 4. Wyprowadź wynik Płaca.
 5. Zakończ algorytm.

Ćwiczenie1. Testujemy działanie algorytmu

Przetestuj działanie algorytmu zapisanego w postaci listy kroków (przykład 1. ) dla danych (lng, s): (15; 23), (30, 20), (35; 19).

2. Zapisujemy algorytm w postaci listy kroków

Napisz listę kroków algorytmu sprawdzania,czy dana litera jest samogłoską czy spółgłoską.

Wskazówki:

 • Skorzystaj ze specyfikacji zadania utworzonej w zadaniu 1b z tematuC1 z podręcznika „Teraz bajty. Zakrespodstawowy. Klasa I”.
 • W instrukcji warunkowej należy zastosować warunek złożony zalternatywą.

2. Schemat blokowy algorytmu z warunkami

W schemacie blokowym sytuację warunkową obrazuje blok warunkowy (decyzyjny) Sprawdzanie warunku (tabela 1. w temacie C1). W schemacie może być wiele takich bloków.

Do bloku warunkowego wchodzi jednopołączenie, a wychodzą dwa:

 • znapisem „Tak”, gdy warunek jest spełniony;
 • znapisem „Nie”, gdy warunek nie jest spełniony.

Wewnątrz bloku umieszczamy warunek logiczny – prosty lub złożony. Warunek może zawierać następujące operatory logiczne: = (równy), > (większy), < (mniejszy), >= (większy lub równy), <= (mniejszy lub równy), <> różny, lub (or) – alternatywa, i (and) – koniunkcja, nie (not) – negacja. Na przykład:
a > 50;
suma <= 100;
x > -5 i x < 5;
a > b + c lub b > a + c.

Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu z warunkami – na podstawie listy kroków z przykładu 1.

Ćwiczenie 3. Testujemy działanie algorytmu

Przetestujdziałanie algorytmu przedstawionego w postaci schematu blokowego na rysunku 1.dla następujących danych (lng, s): (25; 21), (30, 25), (33; 20).

Ćwiczenie 4. Przedstawiamy algorytm w postaci schematu blokowego

Utwórz schemat blokowyalgorytmu sprawdzania, czy dana litera jest samogłoską czy spółgłoską.

3. Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta

Warunek istnienia trójkąta:
w każdym trójkącie długość dowolnego boku jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków, czyli z danych trzech odcinków o długości a, b i c można zbudować trójkąt, jeżeli:
a < b + c i b < a + c i c < b + a.

W rozwiązaniu zadaniasprawdzającego warunek istnienia trójkąta (zwanego też „warunkiem trójkąta”)zastosujemy złożony warunek logiczny.

2. Lista kroków algorytmu sprawdzania warunku trójkąta

Zadanie: Sprawdź,czy z odcinków o długościach a, b i c, będących liczbami naturalnymi,można zbudować trójkąt.

Dane: Trzy liczbynaturalne, będące długościami odcinków: a, b, c.

Wynik: Komunikat„można zbudować trójkąt” lub „nie można zbudować trójkąta” – zależnie od wartości wprowadzonychdanych.

Listakroków:

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź wartości długości odcinków: a, b i c.
 3. Jeśli a + b > c i a + c > b i b + c > a, wyprowadź napis „można zbudować trójkąt”;
  w przeciwnym wypadku wyprowadź napis „nie można zbudować trójkąta”.
5. Testujemy działanie algorytmu

Przetestuj działaniealgorytmu z przykładu 4. dla następujących liczb: (3, 4, 5), (7, 2, 8), (9, 4,4), (11, 13, 27).

6. Przedstawiamy algorytmw postaci schematu blokowego

Utwórz schemat blokowy algorytmusprawdzania warunku trójkąta na podstawie listy kroków podanej w przykładzie 2.

Wskazówka: Koniunkcję warunkówlogicznych należy zapisać w jednym bloku decyzyjnym stosując operator i.

4. Lista kroków i schemat blokowy algorytmu z warunkami zagnieżdżonymi

Przykład 3.Zapisywanie algorytmu z warunkami zagnieżdżonymi w postaci listykroków

Zadanie: Sprawdź, dojakiej grupy został zakwalifikowany uczeń po napisaniu testu z językaangielskiego. Przydział do grup odbywa się według następującego klucza:

wynikw punktachgrupa
<0,30)podstawowa<30,60>zaawansowana
punktów: p.

Wynik: zależnie odwprowadzonej liczby – jeden z komunikatów: „grupa podstawowa”, „grupazaawansowana” lub „wprowadzono liczbę spoza zakresu”.

Lista kroków:

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź wynik w punktach: p.
 3. Jeśli p >= 0 i p <= 60,
  • jeśli p < 30, wyprowadź napis „grupa podstawowa”;
  • w przeciwnym wypadku wyprowadź napis „grupa zaawansowana”;
  w przeciwnym wypadku wyprowadź napis „wprowadzono liczbę spoza zakresu”.
Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu z warunkami zagnieżdżonymi – przykład 3.
7. Testujemy działanie algorytmu

Przetestuj listę kroków zprzykładu 3. i algorytm pokazany na rysunku 2. dla następujących danych: 23,100, 34, 55, 1, 66.

8. Modyfikujemy listę kroków i schemat blokowy

Otwórz plik TC2_ c8_p3. doc.Zmodyfikuj listę kroków i schemat blokowy, dostosowując je do nowego kluczaprzydziału ucznia do danej grupy na kurs języka angielskiego.

20)<20,40>średniozaawansowana(40,

5. Rozwiązywanie równania liniowego

Przykład4. Lista kroków rozwiązywania równania liniowego

Rozwiązywanierównania liniowego a • x + b = 0.

Dane: dowolneliczby rzeczywiste: a, b.

Wynik: wartość x.

 • Wprowadź wartości współczynników: a i b.
 • Jeśli a = 0,
 • jeśli b = 0, wyprowadź napis „nieskończenie wiele rozwiązań”;
 • w przeciwnym wypadku wyprowadź napis: „równanie sprzeczne”;
 • w przeciwnym wypadku oblicz x = –b / a i wyprowadź wartość x. 9. Rysujemy schemat blokowy rozwiązywania równania liniowego

  Narysujschemat blokowy rozwiązywania równania liniowego na podstawie listy krokówprzedstawionej w przykładzie 4. Następnie prześledź działanie algorytmu dlapodanych współczynników: (4; 8), (0; -1), (-3; 0), (0; 0).

  Wskazówka: Naszkicujten schemat najpierw w zeszycie, a dopiero potem skonstruuj go, korzystając zprogramu komputerowego. pl/wp-content/uploads/2019/08/P-Zadania-C. png" alt=""/> Zadania

  1. Napisz specyfikacjęzadania, przedstaw w postaci listy kroków i narysuj schemat blokowy algorytmusprawdzania, czy dany uczeń zdał egzamin maturalny. Dane są: liczba punktówzdobytych przez ucznia i całkowita liczba punktów możliwych do uzyskania. Uczeńzdaje egzamin, jeśli uzyskuje nie mniej niż 30% całkowitej liczby punktów.
  2. Napisz program na podstawie listykroków i schematu blokowego utworzonego w zadaniu 1.
  3. Napiszprogram na podstawie listy kroków z przykładu 3. i schematu blokowegoprzedstawionego na rysunku 2. Skompiluj i uruchom program. Przetestuj programdla wybranych danych.
  4. Utwórz program sprawdzający przydział ucznia do grupy wedługklucza podanego w ćwiczeniu 6. Skorzystaj z listy kroków i schematu blokowegoprzygotowanych w ćwiczeniu 8.
  5. Napiszprogram rozwiązujący równanie liniowe na podstawie listy kroków podanej wprzykładzie 4. i schematu utworzonego w ćwiczeniu 9.
  6. Dla zainteresowanych

  7. Napisz listę kroków i utwórz schemat blokowy rozwiązania „problemu sprzedawcy komputera” opisanego w przykładzie 5. z tematu C1 z podręcznika „Teraz bajty.
  8. Opisz wymyślony samodzielnie problem zawierający warunki zagnieżdżone (podobnie jak przykładzie 3. tego tematu). Ułóż zadanie, zapisz specyfikację, listę kroków i utwórz schemat blokowy. Na koniec napisz program realizujący to zadanie.
  Schematy blokowe - teoria

  Rozdzia� ten ma za zadanie przedstawi� najcz�ciej spotykane metody konstruowania odbiornik�w radiowych. Metody te zostan� przedstawione w postaci schemat�w blokowych, opisy poszczeg�lnych blok�w znajduj� si� w odpowiedniej cz�ci strony po�wi�conej teorii.


  Najprostszy, najbardziej podstawowy schemat odbiornika radiowego pokazuje rysunek obok. Jak wida� jest on naprawd� prosty - sk�ada si� tylko z jednego elementu - detektora. Detektor jest tym elementem kt�ry zamienia pr�dy wysokiej cz�stotliwo�ci (radiowe) na pr�dy ma�ej cz�stotliwo�ci (akustyczne), jest wi�c niezb�dny w ka�dym odbiorniku, nic wi�c dziwnego, ze najprostsze radio zawiera tylko ten element - tylko ten jest absolutnie niezb�dny. Tego typu radia dominowa�y we wczesnych latach rozwoju radiotechniki, ale by�y r�wnie� popularne zar�wno w latach trzydziestych, a nawet jeszcze w pi��dziesi�tych! Spotykane by�y w dw�ch rodzajach: radia detektorowe, popularnie zwane detektorami lub kryszta�kami, ze wzgl�du na u�yty w nich detektor - kryszta� (najcz�ciej pirytu lub galeny), te w�a�nie radia by�y sporadycznie u�ywane a� do lat 50-tych, oraz radia z reakcyjnym detektorem lampowym, ze wzgl�du na ilo�� u�ytych lamp nazywane by�y jednolamp�wkami.
  Radia z detektorem kryszta�kowym by�y absolutnie najprostszymi odbiornikami jakie mo�na by�o mie�. Sk�ada�y si� zasadniczo z pojedy�czego obwodu rezonansowego i diody p�przewodnikowej (tak, kryszta�ek by� naprawd� dioda p�przewodnikow�! ) Cz�sto wr�cz jako pojemno�� obwodu by�a wykorzystywana pojemno�� w�asna cewki co dodatkowo upraszcza�o uk�ad. Dzi�ki temu odbiorniki kryszta�kowe by�y najta�szymi mo�liwymi odbiornikami - kosztowa�y od 20 do 50 z�otych. Inn�, ju� mo�e mniej techniczn� zalet� by� ta�szy abonament radiowy. Dla posiadaczy odbiornik�w lampowych wynosi� on 3 z�ote miesi�cznie, dla odbiornik�w detektorowych tylko 1. 50...
  Inn� oczywist� zalet� wynikaj�c� bezpo�rednio z jego konstrukcji by� brak zasilania - odbiornik nie potrzebowa� zupe�nie �adnego �r�d�a zasilania, ca�a energia wykorzystana do zasilenia g�o�nika lub s�uchawek czerpa� z anteny. By�a to jednocze�nie zaleta (jego eksploatacja nic nie kosztowa�a) jak i wada - wymaga� silnego sygna�u i du�ej anteny, dzi�ki czemu dzia�a� tylko w stosunkowo niewielkiej odleg�o�ci od nadajnika. Po to mi�dzy innym stacja Warszawy I w Raszynie mia�a tak du�� moc - aby zasi�g odbioru na detektor by� jak najwi�kszy, docelowo na ca�ym obszarze kraju. Inn�, mo�e nieco naci�gan� zalet� by�a wy�mienita jako�� d�wi�ku uzyskiwana z takiego odbiornika - cecha opisywana w licznych publikacjach z tamtego okresu. Jako�� ta mia�a by� uzyskiwana jakoby dzi�ki brakowi jakichkolwiek wzmacniaczy mog�cych zniekszta�ci� d�wi�k. O ile jest to prawd�, zw�aszcza w odniesieniu do pierwszych niedoskona�ych lamp, to pomini�ty zosta� tu wp�yw detektora - detektor kryszta�kowy nie by� uk�adem najwy�szej jako�ci i sam zniekszta�ca� d�wi�k do�� mocno...

  Drugi rodzaj odbiornika detektorowego (jednolamp�wka) by� ju� wyposa�ony w lamp� elektronow� pracuj�c� w uk�adzie detektora reakcyjnego - przypominam, �e jego opis znajduje si� w dziale detektory. Zastosowanie tego rodzaju detektora ma swoje zalety - przede wszystkim zwi�kszenie czu�o�ci odbiornika (detektor reakcyjny obok detekcji r�wnie� wzmacnia sygna�), oraz, co by�o czasami wa�niejsze - odbi�r silnych stacji na g�o�nik (Aby odbiornik kryszta�kowy m�g� uzyska� z anteny odpowiedni� ilo�� energii do uruchomienia g�o�nika musia�by si� znajdowa� w zasadzie w bezpo�rednim s�siedztwie nadajnika). Ponadto dzi�ki zastosowaniu dodatniego sprz�enia zwrotnego ro�nie troch� selektywno�� odbiornika. Niestety odbiornik ten wymaga ju� zasilania - zar�wno obwodu �arzenia lampy jak i jej anody.
  Og�lnie odbiorniki detektorowe nie mia�y dobrych parametr�w - jeden obw�d strojony nie zapewnia� odpowiedniej selektywno�ci, mia�y niewielk� czu�o�� (zw�aszcza odbiornik kryszta�kowy), przez konieczno�� u�ywania s�uchawek by�y ma�o wygodne, ale przedewszystkim by�y TANIE!
  Najprostsz� metod� poprawienia jako�ci odbiornika by�o do�o�enie dodatkowego wzmacniacza. Jak wida� na schematach obok mo�na go do�o�y� w dw�ch miejscach: przed i po detektorze. Oczywi�cie wzmacniacze te musz� by� r�ne. Przed detektorem trzeba zastosowa� wzmacniacz w. cz., gdy� sygna� kt�ry tam wyst�puje jest sygna�em wysokiej cz�stotliwo�ci doprowadzonym z anteny. Sygna� za detektorem jest to ju� sygna� ma�ej cz�stotliwo�ci, a wi�c i zastosowany wzmacniacz musi by� wzmacniaczem ma�ej cz�stotliwo�ci. Ponadto wzmacniacz ten jest ostatnim stopniem odbiornika, czyli musi on wysterowa� s�uchawki albo g�o�nik. Poniewa� odbiornik dwulampowy jest ju� dostatecznie czu�y aby wszystkie lokalne stacje mo�na by�o odbiera� na g�o�nik to u�yta tam lampa musi dostarczy� odpowiedniej mocy - powinna by� wi�c to lampa przeznaczona specjalnie do pracy z wi�ksz� moc�, czyli musi to by� specjalna lampa g�o�nikowa. Zastosowanie wzmacniacza m. za detektorem poprawia czu�o�� odbiornika - dodany jest kolejny stopie� wzmocnienia, ale nie poprawia jego selektywno�ci, selektywno�� zale�y bowiem od ilo�ci obwod�w rezonansowych, a w tej sytuacji nadal jest tylko jeden obw�d, ten w detektorze.
  Wzmacniacz w. kt�ry jest stosowany przed detektorem poprawia i czulo�� i (o ile nie jest to wzmacniacz aperiodyczny) selektywno�� odbiornika. Czulo��, bo wprowadza dodatkowy stopie� wzmocnienia, a selektywno��, bo u�yty zostaje drugi obw�d rezonansowy - jeden znajduje si� na wej�ciu odbiornika, drugi, kt�ry jest obci��eniem wzmacniacza pomi�dzy wzmacniaczem a detektorem. Dodatkowo wzmocnienie takiego odbiornika jest wi�ksze ni� przy wzmacniaczu m. cz., gdy� wzmocnienie stopnia rezonansowego w. jest wi�ksze - o wzmocnieniu decyduje praktycznie oporno�� wewn�trzna lampy, bo oporno�� obwodu rezonansowego (dla pr�d�w zmiennych oczywi�cie) mo�e by� od oporno�ci wewn�trznej znacznie wi�ksza. Taki uk�ad pomimo i� teoretycznie lepszy ni� opisany poprzednio (detektor ze wzmacniaczem m. ) jest jednak w praktyce niestosowany (u�ywany by� tylko w latach 20-tych). Wynika to z tego, �e jak ju� to by�o napisane �e dwulampowy uk�ad powinien potrafi� dostarczy� na tyle du�ej mocy na wyj�ciu aby wysterowa� g�o�nik, a stopniem wyj�ciowym w takiej sytuacji jest detektor, natomiast lampy g�o�nikowe (wi�kszej mocy) pracuj� bardzo s�abo jako detektory.
  Do�o�enie wzmacniacza w. powoduje jeszcze inne problemy - pojawia si� drugi obw�d rezonansowy, wzmacniacz w. trzeba jako� po��czy� z detektorem, co komplikuje uk�ad znacznie bardziej ni� do�o�enie prostszego w konstrukcji wzmacniacza g�o�nikowego m.
  Pojawia si� problem ze strojeniem odbiornika - w przypadku odbiornika jednoobwodowego odbiornik odbiera� t� fal� na jak� zosta� nastrojony jego obw�d. W przypadku odbiornika dwuobwodowego nale�y przestraja� jednocze�nie dwa obwody, ale w taki spos�b �eby by�y nastrojone na t� sam� cz�stotliwo��, inaczej to co jeden przepu�ci drugi wyt�umi. Kiedy� (w latach 20-tych) ka�dy obw�d stroi�o si� odzielnie, co by�o czasami przydatne (mo�na by�o oba niezale�nie ustawi� dok�adnie na t� sam� cz�stotliwo��), niezale�nie od r�nic pozosta�ych element�w, ale strojenie tego w szerszym zakresie (np. przej�cie z pocz�tku na koniec zakresu) by�o bardzo utrudnione. A by�y w ten spos�b budowane i odbiorniki trzyobwodowe... P�niej zacz�to produkowa� zestawy kondensator�w zmiennych zawieraj�cych kilka sekcji jednocze�nie przestrajanych. Poniewa� oba kondensatory by�y dok�adnie identyczne to zapewnienie r�wnomierno�ci przestrajania by�o ju� prostsze.
  Dodatkow� zalet� wzmacniacza w. jest mo�liwo�� przeprowadzenia w nim regulacji wzmocnienia je�eli we wzmacniaczu u�yje si� lampy o regulowanej charakterystyce - selektody. W przypadku odbiornik�w jednoobwodowych tej regulacji albo nie by�o albo by�a realizowana przez zmian� sprz�enia anteny z wej�ciem odbiornika, czy to przez szeregowy regulowany kondensator zmienny, regulacj� mechaniczn� po�o�enia cewek wzgl�dem siebie lub przez odczepy na cewce wej�ciowej do kt�rych si� do��cza�o anten�. Umieszczenie regulacji wzmocnienia w stopniu wzmacniacza w. pozwala na p�ynn� regulacj� wzmocnienia, dodatkowo zakres tej regulacji jest du�o wi�kszy. Ponadto wzmacniacz ten oddziela od siebie detektor i anten� co w przypadku detektora reakcyjnego jest bardzo istotne - przy �le ustawionej reakcji detektor mo�e si� wzbudzi�, bez tego rozdzielenia odbiornik zamienia si� w nadajnik, zak��caj�c odbi�r w ca�ej okolicy. Je�eli detektor jest oddzielony od anteny wzmacniaczem to ewentualny sygna� wzbudzony w detektorze nie przenika do anteny i nie daje negatywnych efekt�w.

  Naturalnym jest wi�c, �e powsta� odbiornik o takim schemacie jak na rysunku obok - z dwoma wzmacniaczami, w. i m. cz., ��cz�cy zalety obu uk�ad�w. Odbiornik ten charakteryzowa� si� wysok� czu�o�ci�, kt�r� zapewnia�y a� trzy stopnie wzmocnienia, kt�ra umo�liwia�a s�uchanie wi�kszo�� stacji przez g�o�nik, oraz przyzwoit�, wystarczaj�c� na og� selektywno�ci�, ca�kiem zadowalaj�co sprawowa� si� na falach kr�tkich, przy kt�rych wzmocnienie lamp zaczyna znacz�co spada�. Uk�ad ten by� cz�sto nazywany "tr�jk�" ze wzgl�du na ilo�� u�ytych lamp (o ile detektor jest reakcyjny, a nie diodowy czy kryszta�kowy, ale tak by�o w 99% przypadk�w). Odbiornik, ten umo�liwia� r�wnie� odtwarzanie muzyki z p�yt za pomoc� adaptera. jego dwie lampy wzmacniaj�ce m. (reakcyjna i ko�cowa) dawa�y na tyle du�e wzmocnienie, �e mo�na by�o uzyska� g�o�n� muzyk� przez g�o�nik. Analogicznie da�o si� u�y� do tego celu odbiornika dwu lampowego jednoobwodowego z detektorem reakcyjnym i wzmacniaczem m. Ze wzgl�du na swoje zalety uk�ad ten by� najpopularniejszy, ze wzgl�du na stosunkowo jeszcze prost� budow� i przyzwoite osi�gi, i utrzymywa� swoj� popularno�� a� do drugiej po�owy lat 30-tych, dopiero pod sam koniec tej dekady zacz�� traci� popularno�� na rzecz prostych, refleksowych super�w.
  By�a te� uproszczona wersja odbiornika trzylampowego - jednoobwodowy z lamp� detektorow� i dwoma stopniami wzmocnienia m. Uk�ad ten mia� selektywno�� zwyk�ego jedno czy dwulampowgo odbiornika, czu�o�� troch� gorsz� ni� odbiornik trzylampowy z dwoma obwodami (oczywi�cie o takich samych lampach), by� jednak ta�szy i prostszy w budowie i strojeniu - zawiera� tylko jeden kondensator zmienny i jeden komplet cewek.
  Odbiorniki mog�y by� analogicznie rozbudowywane o kolejne lampy - wzmacniacza w. lub m. cz, co pozwala�o poprawi� czu�o�� odbiornika, pozostawa� jednak problem selektywno�ci. Selektywno�� jest tworzona przez odpowiedni� ilo�� obwod�w strojonych i jest tym lepsza im tych obwod�w jest wi�cej i im maj� lepsz� dobro�. Jednak w przypadku odbiornik�w detektorowych (niezale�nie od tego, czy detektor jest kryszta�kowy, reakcyjny lub inny) nie mo�na ilo�ci obwod�w dawa� zbyt du�ej. praktycznie maksymaln� ich liczb� jest trzy, bardzo rzadko (np. w Philipsie 638A) cztery. Powodowane jest to tym, �e ka�dy z tych obwod�w musi by� dostrojony do odbieranej fali, a wi�c ka�dy musi by� przestrajany przy strojeniu odbiornika na inny zakres fal lub inn� stacj�. Aby odbi�r by� mo�liwy wszystkie obwody musz� by� przestrajane w taki sam spos�b, tak aby nie by�y odstrojone od odbieranej cz�stotliwo�ci o wi�cej ni� kilka kiloherc�w, co w przypadku wi�kszej ilo�ci obwod�w jest bardzo trudne. Ponadto poniewa� te obwody maj� elementy zewn�trzne (kondensator przestrajaj�cy), kt�re nie mog� by� dok�adnie odekranowane od siebie, do tego umieszczone s� blisko siebie, co jest przyczyn� sprz�e� i co za tym idzie gwizd�w w g�o�niku.

  Rozwi�zaniem tego problemu jest odbi�r superheterodynowy. Jest on rozwini�ciem systemu heterodynowego stosowanego we wczesnych latach dwudziestych do odbioru telegrafii falami niegasn�cymi (kluczowanie fali no�nej, nazywane emisj� A1). Odbi�r superheterodynowy polega na 'wymienieniu' wewn�trz odbiornika fali odbieranej, kt�rej d�ugo�� zale�y od odbieranej stacji i zakresu fal na jedn�, zawsze t� sam� (dla konkretnego modelu odbiornika) fal�, i nast�pnie operowaniu tylko na tej fali.
  Realizowane jest to za pomoc� specjalnego uk�adu nazywanego mieszaczem, gdy� miesza on ze sob� dwa sygna�y o r�nych cz�stotliwo�ciach tak oby otrzyma� na wyj�ciu trzeci sygna� od tych dw�ch wej�ciowych zale�ny. Mieszacz jest uk�adem nieliniowym kt�ry wykorzystuje fakt �e ka�dy sygna� kt�ry nie jest czyst� sinusoid� sk�ada si� z wielu (teoretycznie niesko�czenie wiele) sygna��w sinusoidalnych o cz�stotliwo�ciach b�d�cych wielokrotno�ciami tego g��wnego sygna�u. Dlatego w�a�nie mieszacz nie mo�e by� elementem liniowym - musi zniekszta�ci� wej�ciowy sygna� sinusoidalny aby uzyska� harmoniczne. W przypadku gdy do wej�cia mieszacza pod��czone s� dwa sygna�y na wyj�ciu otrzymujemy harmoniczne ka�dego z nich, oraz harmoniczne sumy i r�nicy tych sygna��w - dok�adniejszy opis znajduje si� TU.
  Jak zosta�o wspomniane do wej�cia mieszacza doprowadzone s� dwa sygna�y - jeden z nic to sygna� wej�ciowy otrzymany z anteny, drugi to sygna� wytworzony w lokalnym generatorze odbiornika - heterodynie. Jak wynika z opisu mieszacza sygna�y o cz�stotliwo�ci po�redniej mo�na uzyska� na kilka sposob�w, w praktyce na og� wykorzystywany jest jeden: fp = fs - fh, gdzie fp to cz�stotliwo�� po�rednia, fs - cz�stotliwo�� sygna�u, a fh - cz�stotliwo�� heterodyny. Cz�stotliwo�� po�rednia mo�e by� dowolna (cz�stotliwo�� po�rednia nie mo�e le�e� tylko w �rodku odbieranego zakresu fal), jednak w praktyce przyj�y si� dwie warto�ci - oko�o 120kHz (poni�ej zakresu fal d�ugich) lub oko�o 450kHz (pomi�dzy falami d�ugimi a �rednimi). P�niej, gdy zacz�to wykorzystywa� modulacj� FM dla tych sygna��w przyj�to cz�stotliwo�� 10. 7MHz. Poniewa� cz�stotliwo�� po�rednia jest sta�a przestrajane musz� by� tylko te obwody kt�re znajduj� si� przed mieszaczem i obw�d heterodyny - typowo s� to dwa obwody trzy, je�eli pomi�dzy anten� a mieszaczem znajduje si� filtr pasmowy). O selektywno�ci odbiornika decyduje ilo�� obwod�w po�redniej cz�stotliwo�ci, kt�re to obwody s� nieprzestrajane, w pe�ni od siebie oddzielone, dzi�ki czemu mo�e ich by� du�o bez gro�by wzbudzenia, o czu�o�ci odbiornika za� wzmocnienie wzmacniacza cz�stotliwo�ci po�redniej. Natomiast o odbieranej cz�stotliwo�ci decyduje tylko i wy��cznie cz�stotliwo�� heterodyny, poniewa� tylko dla dw�ch konkretnych cz�stotliwo�ci wej�ciowych (dlaczego dw�ch? Wyja�nienie TUTAJ) otrzyma si� sygna� o cz�stotliwo�ci po�redniej. Aby wi�c odebra� jak�� stacj� nale�y odpowiednio nastroi� generator lokalny.
  Jak ju� zosta�o wspomniane dla jednej cz�stotliwo�ci heterodyny istniej� dwie r�ne cz�stotliwo�ci wej�ciowe kt�re dadz� t� sam� cz�stotliwo�� po�redni�, wi�c jedn� z nich trzeba wyt�umi�. S�u�y do tego wej�ciowy obw�d strojony, cz�sto s� to dwa obwody po��czone w uk�ad FILTRA PASMOWEGO. Obw�d ten oczywi�cie te� musi by� przestrajany i nastrojony na cz�stotliwo�� odbieranego sygna�u.
  Schemat blokowy odbiornika superheterodynowego widzimy na rysunku obok. Ju� na pierwszy rzut oka r�ni si� on poprzednich schemat�w - zawiera nawet zupe�nie inne elementy. Sygna� wysokiej cz�stotliwo�ci z anteny przechodzi przez wej�ciowy filtr, kt�rego podstawowym zadaniem jest t�umienie tzw. cz�stotliwo�ci lustrzanej. Nast�pnie sygna� ten pod��czony jest na jedno z wej�� mieszacza, na drugie sygna� z lokalnego generatora - heterodyny. Na wyj�ciu mieszacza otrzymujemy ju� jedn� konkretn� cz�stotliwo�� - cz�stotliwo�� po�redni�
  Nast�pnie ta cz�stotliwo�� jest wzmacniana i w nast�pnym stopniu - wzmacniaczu p. (po�redniej cz�stotliwo�ci), kt�ry funkcjonalnie jest wzmacniaczem w. Od selektywno�ci i wzmocnienia tego stopnia zale�y w g��wnej mierze selektywno�� i czu�o�� ca�ego odbiornika. Dalszy fragment schematu jest typowy - detektor, wzmacniacz m. i zasilanie.
  Odbiornik superheterodynowy jest najdoskonalsz� odmian� uk�adow� odbiornik�w radiowych. Oczywi�cie mo�e by� rozbudowywany w stosunku do podanego schematu blokowego o dodatkowe stopnie - wzmacniacze w. na wej�ciu, dodatkowe stopnie p. cz., dodatkowe uk�ad m. cz., automatyki r�nego rodzaju itp. Wi�cej informacji o odbiorze superheterodynowym jest w specjalnie po�wi�conym mu dziale superheterodyny.Powr�t

  Schemat blokowy Hitachi H 45m R

  Bezpośredni link do pobrania Schemat blokowy Hitachi H 45m R

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Schemat blokowy Hitachi H 45m R