Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Canon Eos 850d

Canon EOS 850D to wysoce zaawansowany aparat cyfrowy, który zapewnia użytkownikom zaawansowaną technologię i doskonałą jakość obrazu. Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Canon EOS 850D jest idealnym narzędziem do wykorzystania wszystkich funkcji tego aparatu. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące konfiguracji i obsługi aparatu, a także instrukcje dotyczące użytkowania i utrzymania. Podręcznik zawiera również szczegółowe wyjaśnienia wszystkich funkcji, które można wykorzystać do tworzenia doskonałych zdjęć i filmów. Ponadto podręcznik zawiera wskazówki dotyczące najlepszych praktyk i wskazówki dotyczące użytkowania aparatu w celu uzyskania optymalnych wyników.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Canon Eos 850d

W tej części opisano sposób podłączania aparatu do komputera w celu umożliwienia zaimportowania zdjęć do komputera lub określenia ustawień aparatu za pomocą komputera.

UWAGA
Podłącz aparat do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
Uruchom komputer przed podłączeniem aparatu.
Zalecamy korzystanie z zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-E4 do zasilania aparatu podczas podłączania aparatu do komputera.

1. Upewnij się, że aparat nie jest podłączony do komputera, a następnie ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

2. Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić menu.

3. Zmień ustawienia funkcji automatycznego wyłączania zasilania aparatu.
3-1. Obróć <pokrętło główne>, aby wybrać kartę [], a następnie wybierz opcję [Auto power off/Autom. wyłącz. ]. Naciśnij przycisk <SET>.
3-2. Obróć <pokrętło szybkiej kontroli>, aby wybrać opcję [Off/Wył. ] w wyświetlonym menu, a następnie ponownie naciśnij przycisk <SET>.
Więcej informacji na temat ustawień funkcji automatycznego wyłączania aparatu można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania, którą dołączono do aparatu. pl/media/G0069704_tcm125-1289104. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyłączyć ekran monitora LCD, a następnie ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <OFF>.

5. Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB komputera. Umiejscowienie portu USB może być różne w przypadku różnych komputerów. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem. pl/media/G0026307_tcm125-1241439. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Podłącz drugi koniec przewodu USB do złącza <A/V OUT/DIGITAL> w aparacie. pl/media/G0069544_tcm125-1289029. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

8. Zostanie uruchomiony program EOS Utility i nawiązana komunikacja pomiędzy aparatem i komputerem.

Jeśli program EOS Utility nie uruchomi się automatycznie, kliknij przycisk [Start] (lub przycisk ), a następnie wybierz kolejno pozycje [All Programs/Wszystkie programy], [Canon Utilities/Programy narzędziowe Canon], [EOS Utility], a następnie [EOS Utility]. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X, kliknij ikonę [EOS Utility] znajdującą się na pasku zadań.

Komunikat wyświetlany na ekranie jest uzależniony od systemu operacyjnego komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania oraz od tego, czy aparat jest podłączany do komputera po raz pierwszy, czy też był już podłączany wcześniej.
Jeśli zostanie wyświetlone okno wyboru programów (aplikacji), wybierz opcję [Canon EOS Utility], a następnie kliknij przycisk [OK]. (W przypadku systemu Windows Vista wybierz opcję [Downloads images from EOS camera/Pobieranie obrazów z aparatu EOS]). pl/media/G0041460_tcm125-1289105. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

Informacje na temat czynności, jakie należy wykonać po podłączeniu aparatu do komputera, można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem.

Na tym kończy się procedura podłączania aparatu do komputera.

 • Włóż akumulator ().

  • Po zakupie należy naładować akumulator, aby zacząć z niego korzystać (
 • Wsuń kartę (

 • Skieruj stronę karty z etykietą ku tylnej ściance aparatu, a następnie wsuń kartę do gniazda karty.
 • Zamontuj obiektyw (

  Biały wskaźnik

  Czerwony wskaźnik

 • Wyrównaj wskaźniki mocowania (czerwone lub białe) na obiektywie i aparacie, aby zamocować obiektyw.
 • Ustaw przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji (

  Ustaw przełącznik zasilania w pozycji , a następnie ustaw pokrętło wyboru trybów w pozycji (,

 • Wszystkie niezbędne nastawy aparatu zostaną wyregulowane automatycznie.
 • Odchyl ekran (

 • Jeśli zostanie wyświetlony ekran konfiguracji [Data/czas/strefa], przejdź do Data/czas/strefa czasowa.
 • Ustaw ostrość na obiekt (). canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-00_f0010. png" alt=""/>

 • Spójrz przez wizjer i wyśrodkuj obiekt na ekranie.
 • Naciśnij spust migawki do połowy. Spowoduje to ustawienie ostrości aparatu na obiekt.
 • Jeżeli w wizjerze miga ikona , podnieś ręcznie wbudowaną lampę błyskową.
 • Zrób zdjęcie (

 • Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.
 • Przejrzyj zdjęcie. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-00_i0260. png" alt=""/>

 • Przechwycony obraz będzie wyświetlany na ekranie przez około 2 sekundy ().
 • Aby wyświetlić go ponownie, naciśnij przycisk (
 • Aby robić zdjęcia, obserwując ekran, patrz Korzystanie z ekranu podczas fotografowania (fotografowanie w trybie Live View).
  • Ikony w niniejszej instrukcji obsługi
  • Podstawowe założenia w instrukcjach obsługi i przykładowe zdjęcia

  Ikony w niniejszej instrukcji obsługi

  Oznacza pokrętło główne.
  Oznacza pokrętło szybkiej kontroli.

  Wskazuje kierunek naciśnięcia pokrętła szybkiej kontroli. Oznacza przycisk ustawiania. canon/pl/C002/manual/html/screens/icon_quick. svg" alt="Szybkie nastawy"/>Wskazuje przycisk szybkich nastaw. *Oznacza czas trwania (w * sekundach) działania przycisku naciśniętego przez użytkownika liczony od chwili zwolnienia przycisku.
 • Ponadto w niniejszej instrukcji obsługi przy omawianiu określonych operacji i funkcji zostały także użyte ikony i symbole znajdujące się na przyciskach aparatu i wyświetlane na jego ekranie.
 • po prawej stronie tytułów stron wskazuje funkcje dostępne tylko w trybach strefy twórczej (, , lub ) albo w przypadku nagrywania filmu z ręczną regulacją ekspozycji. canon/pl/C002/manual/html/common/icon_ref. svg" alt="Łącze"/>Łącza do stron z powiązanymi tematami. canon/pl/C002/manual/html/common/icon_caution. svg" alt="Ostrzeżenie"/>

  Ostrzeżenie przed problemami dotyczącymi fotografowania.

  Kliknij , aby dowiedzieć się więcej.

  Informacje dodatkowe. canon/pl/C002/manual/html/common/icon_hint. svg" alt="Wskazówki"/>Wskazówki lub porady umożliwiające uzyskanie lepszych wyników fotografowania. canon/pl/C002/manual/html/common/icon_question. svg" alt="Rozwiązywanie problemów"/>Porada dotycząca rozwiązywania problemów.

  Podstawowe założenia w instrukcjach obsługi i przykładowe zdjęcia

 • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji , a blokada kilku funkcji jest wyłączona (, ).
 • Przyjęto również założenie, że dla wszystkich ustawień menu i funkcji indywidualnych wybrano wartości domyślne.
 • Zrzuty ekranu w tej instrukcji pokazują przykładowe domyślne ustawienia menu w regionach NTSC (Ameryka Północna, Japonia, Korea Południowa, Meksyk itp. ). Domyślne ustawienia menu w Europie, Rosji, Chinach, Australii itd. będą dotyczyły systemu PAL.
 • W celach prezentacyjnych instrukcja przedstawia aparat z dołączonym obiektywem EF-S18-55mm.
 • Przykładowe zdjęcia wyświetlane w aparacie i stosowane w instrukcji są dostarczone wyłącznie w celach poglądowych.
 • Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Canon Eos 850d

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Canon Eos 850d

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Canon Eos 850d