Podręcznik insrukcji 3m 210

Podręcznik instrukcji 3m 210 jest ważnym narzędziem dla właścicieli i operatorów sprzętu. Zawiera on szczegółowe informacje na temat obsługi [1], konserwacji, instalacji i użytkowania produktu. Podręcznik obejmuje również informacje na temat bezpieczeństwa, a także instrukcje dotyczące korzystania z produktu w sposób zgodny z przepisami prawa. Zawiera on również informacje na temat zastosowania produktu w odpowiednich warunkach meteorologicznych, a także wszelkie wymagania dotyczące jakości, które muszą być spełnione przy użytkowaniu produktu. Podręcznik instrukcji 3m 210 jest niezbędnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik insrukcji 3m 210

Zobacz poniższy poradnik dla 3M Peltor ProTac II. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
3M
Produkt:
Słuchawki
Model/nazwa:
Peltor ProTac II
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Finlandia, Czech, Rumuński, Turecki, Słowacki, Węgierski, Słoweński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Estoński
RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Dla instalatoraInstrukcja instalacji i konserwacjiturboTEC procienne gazowe urzdzenie grzejneVUW PL 202/3-3M VUW PL 242/3-3MPLSpis treciInhaltsverzeichnis1 1. 1 1. 2 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 3 3. 1 3. 1. 2 3. 3 3. 4 Wskazówki dotyczce dokumentacji................. 3 Budowa............................................................................ 3 Oznaczenie CE............................................................... 4 Przeznaczenie................................................................ 4 Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów.......... 4 Przegld typów.............................................................. 5 Zasady i przepisy dotyczce bezpieczestwa. 5 Zasady dotyczce bezpieczestwa........................... 5 Zainstalowanie i demonta......................................... 5 Ulatnianie si gazu........................................................ 5 Zmiany w otoczeniu urzdzenia grzejnego............ 5 Wane wskazówki dotyczce urzdze na propan........................................................................ 6 Monta.................................................................... 7 Zakres dostawy.............................................................. [... ] · Dokona pomiaru cinienia przylczeniowego.18Instrukcja instalacji i konserwacji turboTEC proUruchomienie 66. 2. 2Kontrola maksymalnego obcienia cieplnego (obcienie znamionowe) Sprawdzanie maksymalnego obcienia cieplnego jest potrzebne przy pierwszym uruchomieniu urzdzenia i po wymianie armatury gazowej.1· Odczyta warto z manometra (patrz Tab. W wypadku odchylki mierzonych wartoci naley uwzgldnia dane dla usuwania bldów podane w Rozdziale 6. 4. 6. 3 Kontrola i nastawianie mininalnej iloci gazu Sprawdzenie minimalnej iloci gazu jest potrzebne podczas pierwszego uruchomienia urzdzenia i po wymianie armatury gazowej. Aby sprawdzi minimaln ilo gazu, naley wykona nastpujce czynnoci: · Wylczy urzdzenie. · Nacisn przycisk,, +" wywietlacza i przy nacinitym przycisku,, +" ustawi glówny przelcznik sieciowy w pozycj,, I". · Trzyma przycisk,, +" w stanie nacinitym dotychczas, a na wywietlaczu nie zostanie wywietlone wskazanie,, P. 0".2Rys. 4 Sprawdzenie obcienia znamionowegoAby sprawdzi maksymalne obcienie cieplne, naley wykona nastpujce czynnoci: · Wylczy urzdzenie. 0".h Za pomoc naciskania przycisków,, +" lub,, -"cyfry mog by zmieniane. · Naciska przycisk,, +" dotychczas, a nie zostanie wywietlone wskazanie,, P. 2". Wskazania zmieniaj si midzy,, P. 2" i aktualnym cinieniem napelnienia instalacji. W wypadku odchylki mierzonych wartoci mona ustawi minimaln ilo gazu wykonujc nastpujce czynnoci: · Znów nacisn przycisk,, i", po czym zostanie wywietlona warto midzy 0 i 99. · Naciskajc przyciski,, +"- lub,, -"- ustawi prawidlowe cinienie. · Zachowa w pamici nastawion warto, trzymajc w tym celu przyciski,, i" w stanie nacinitym w cigu ok. Jednoczenie urzdzenie automatycznie wyjdzie z programu kontrolnego.Wskazówka!cyfry mog by zmieniane. · Naciska na przycisk,, +" dotychczas, póki nie zostanie wywietlone wskazanie,, P. 1". 1" i aktualnym cinieniem napelnienia instalacji.196 Uruchomienie6. 4Wartoci nastawcze gazu i usuwanie bldówVUW PL 202/3-3M Najwiksze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 8, 5 10, 6 6, 1 21, 3 21, 3 Najmniejsze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 1, 7 1, 6 0, 9 2, 8 2, 8 VUW PL 242/3-3M Najwiksze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 11, 6 14, 1 9, 1 25, 5 25, 5 Najmniejsze obcienie cieplne (cinienie w dyszy w mbar) 1, 7 2, 2 1, 3 4, 5 4, 5Rodzaj gazuGaz ziemny H (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) Gaz ciekly Butan (G30) Gaz ciekly Propan (G31) Tab. 1 Tabela nastawiania gazuGaz ziemny H (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) VUW PL 202/3-3M VUW PL 242/3-3M Tab. 2 Dysze wstpne 4, 75 (G20) 6, 0 (G27) 7, 2 (G2. 350) 5, 7 (G20) 7, 2 (G27) - (G2. 350)Gaz plynny B/P (G30/31)4, 1 5, 7Gaz ziemny H (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 3 Plyta rozdzielacza dysz 13 x 1, 20 (G20) 13 x 1, 30 (G27) 13 x 1, 60 (G2. 350) 14 x 1, 20 (G20) 14 x 1, 30 (G27) 14 x 1, 60 (G2. 350)13 x 0, 70 14 x 0, 70· Sprawdzi, czy dysza wstpna jest prawidlowo zamontowana i nie zostala uszkodzona. · Sprawdzi, czy s zamontowane odpowiednie dysze palnika (patrz wytloczenie Ø).206. 3 Kontrola dzialania urzdzenia Przed uruchomieniem urzdzenia i przekazaniem go do Uytkownika, po podlczeniu instalacji i sprawdzeniu cinienia gazu, naley skontrolowa dzialanie urzdzenia. · Sprawdzi szczelno doprowadzania gazu, instalacji grzewczej i przewodów rurowych gorcej wody (patrz Rys. ] 9. 2 Programy kontrolne Uruchamiajc róne programy kontrolne, mona uaktywni funkcje specjalne urzdzenia. · Aby uruchomi programy kontrolne od P. 0 do P. 6, naley ustawi glówny przelcznik sieciowy w pozycji,, I" i jednoczenie nacisn i trzyma w cigu 5 sekund w stanie nacinitym przycisk,, +". · Za pomoc przycisku,, +" numer programu kontrolnego bdzie odliczany do góry. · Po naciniciu przycisku,, i" nastpuje uruchomienie urzdzenia i programu kontrolnego. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy VAILLANT TURBO TEC PRO VUW PL 242-3-3M.

Podręcznik insrukcji 3m 210

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik insrukcji 3m 210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik insrukcji 3m 210