Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi C Scope Tr 300

Instrukcja obsługi C Scope Tr 300 jest szczegółowym opisem funkcji i ustawień C Scope Tr 300, który jest wielofunkcyjnym wskaźnikiem sygnału o zakresie do 300 MHz. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji i opcji [1], a także instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania. Instrukcja obsługi jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników C Scope Tr 300 i zawiera informacje na temat bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi C Scope Tr 300

Facebook

BOSS Global Official Fan Page. Stay up to date with Roland news, artists, promotions, events, and more.

1 Instrukcja obsługi Quadralite Stroboss 60 Basic Reporterska lampa błyskowa z manualnym sterowaniem dla aparatów ze stopką ISO Przed przystąpieniem do pracy z lampą: dokładne przeczytaj instrukcję obsługi, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, użytkowania i konserwacji sprzętu, przestrzegaj zapisów w niej zawartych a pozwoli to efektywnie wykorzystać możliwości lampy, zachowaj instrukcję i przechowuj ją w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników urządzenia.

2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup lampy Quadralite. Stroboss 60 Basic to model przeznaczony do pracy z aparatami fotograficznymi wszystkich marek, które wyposażone są w standardową stopkę lamp typu ISO. Lampa pozwala na ręczne sterowanie mocą błysku a wbudowany moduł sterowania radiowego Quadralite Navigator X daje duże możliwości w zakresie pracy bezprzewodowej. Cechy lampy: uniwersalna lampa sterowana manualnie do każdego aparatu ze stopką ISO, wbudowany system radiowy Quadralite Navigator X, możliwość wyzwalania za pomocą wbudowanej fotoceli lub poprzez złącze Jack 3, 5 mm, duża siła błysku (GN 60) i stabilna temperatura barwowa (5600K ± 200K), pełna kontrola nad mocą błysku (od 1/1 do 1/128 mocy w krokach co 1/3 EV), ruchoma głowica palnika (od 0 do 360 w poziomie, od -7 do 90 w pionie), zasilana za pomocą 4 baterii AA, szeroki zakres zoomu palnika ( mm) oraz wbudowany panel szerokokątny (do 14 mm), Zasady bezpieczeństwa By uniknąć uszkodzenia sprzętu, jak również zagrożenia dla zdrowia jego użytkowników, należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń w niej zawartych. Nie demontuj, ani nie modyfikuj urządzenia! Lampa składa się z komponentów pracujących pod wysokim napięciem. Nawet po odłączeniu od zasilania i wyłączeniu urządzenia w jego komponentach wewnętrznych może znajdować się prąd o wysokim napięciu! Demontaż obudowy urządzenia może być przeprowadzony tylko przez autoryzowany serwis Quadralite. Zignorowanie powyższej zasady bezpieczeństwa może skutkować poważnym porażeniem elektrycznym lub zaburzeniem pracy urządzenia. Modyfikacje konstrukcji urządzenia wykonywane na własną rękę lub przez nieautoryzowany serwis skutkują bezwzględną utratą gwarancji. Jeżeli obudowa zostanie naruszona np. w wyniku upadku, zaleca się odesłanie urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego w celu kontroli i ewentualnej naprawy. Nie narażaj urządzenia na wilgoć. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami, nie zanurzaj go w wodzie ani nie wystawiaj na deszcz. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do porażenia elektrycznego lub spowodować zwarcie i pożar.

3 Lampa jest przystosowana do pracy w temperaturze od 10 do 40 stopni Celsjusza. Przekroczenie tego zakresu może powodować niepoprawną pracą urządzenia lub doprowadzić do jego przegrzania i zniszczenia. Nie zostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie wystawionym na działanie słońca ani w innych miejscach narażonych na działanie ekstremalnie wysokich temperatur. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapaleniem lub uszkodzeniem obudowy bądź komponentów wewnętrznych. Urządzenie nie może być użytkowane gdy zachodzi niebezpieczeństwo kontaktu z łatwopalnymi cieczami lub ich oparami, a także w warunkach wysokiego zapylenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pożaru. Lampa przystosowana jest do pracy i przechowywania w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Po 30 następujących po sobie wyzwoleniach błysku z pełną mocą, zaleca się 3 minutową przerwę w działaniu w celu ochłodzenia palnika i komponentów wewnętrznych. Zignorowanie powyższej zasady może skutkować przegrzaniem się urządzenia. Długotrwałe używanie oświetlenia modelującego może skutkować zapaleniem się zamocowanych do urządzenia akcesoriów np. softbox. Zaleca się 1 minutową przerwę w celu ochłodzenia palnika i komponentów wewnętrznych, na każde 10 minut działania oświetlenia modelującego. Nie należy montować filtrów, płaszczyzn dyfuzyjnych lub innych akcesoriów bezpośrednio na palniku błyskowym i żarówce światła modelującego lub w ich najbliższym otoczeniu, gdyż może to doprowadzić do pożaru. Używając akcesoriów takich jak np. strumienica (snoot), zaleca się ograniczenie używania oświetlenia modelującego albo ograniczenie wyzwoleń lampy (poniżej 6 błysków na minutę). Przegrzanie może skutkować uszkodzeniem palnika lub lampy modelującej. Nie należy dotykać czaszy lampy podczas pracy oświetlenia modelującego lub wyzwalania błysku. Wydzielane wówczas ciepło może spowodować oparzenia. Nie należy dotykać nieosłoniętymi palcami palnika błyskowego i żarówki światła modelującego! Odciski palców mogą powodować znaczne obniżenie trwałości obu elementów. Wymianę palnika i żarówki należy wykonywać w czystych i suchych rękawicach. Dotykanie terminali wyjściowych palnika błyskowego grozi porażeniem prądem elektrycznym o wysokim napięciu! Wymiana palnika błyskowego może być przeprowadzona

4 dopiero po samo-rozładowaniu się lampy. Należy odczekać minimum 24h od momentu ostatniego użycia lampy przed przystąpieniem do wymiany. Zaleca się użycie izolowanych rękawic. Zignorowanie powyższej zasady może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub porażenia prądem. Należy unikać działania siłami, które mogą uszkodzić palnik lub żarówkę światła modelującego. Nagłe wstrząsy mogą doprowadzić do uszkodzenia palnika i/lub żarówki światła pilotującego. Nie należy wyzwalać błysku bezpośrednio na nieosłonięte oczy. Zignorowanie powyższej zasady może skutkować uszkodzeniami narządu wzroku. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci! Lampa zbudowana jest z małych części, które mogą zostać połknięte przez dzieci. Jeżeli dziecko połknie jakikolwiek element urządzenia, bezzwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Urządzenie nie może być użytkowane gdy zachodzi podejrzenie, że instalacja elektryczna, do której ma być podłączone nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, lub gdy zachodzi podejrzenie, że jest wykonana niepoprawnie lub znajduje się w złym stanie technicznym (informacje o wymaganych parametrach sieci zasilającej są zawarte w specyfikacji urządzenia). Zignorowanie powyższych zasad bezpieczeństwa może skutkować poważnym porażeniem elektrycznym, uszkodzeniem ciała, zwarciem, pożarem lub zaburzeniem pracy urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z zapisami instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz: Ta instrukcja została przygotowana przy założeniu, że w trakcie użytkowania zarówno aparat jak i lampa błyskowa są włączone. W instrukcji wykorzystano następujące symbole: dla informacji uzupełniających dla ostrzeżeń zapobiegających problemom z lampą

5 Spis treści Wprowadzenie... 2 Zasady bezpieczeństwa... 2 Spis treści... 5 Elementy urządzenia... 6 Korpus... 6 Panel sterujący... 6 Ekran LCD... 7 Zawartość pudełka... 7 Akcesoria dodatkowe... 8 Zasilanie lampy... 8 Podłączenie do aparatu... 9 Uruchomienie lampy... 10 Tryby błysku... 10 Błysk manualny: M... 10 Błysk stroboskopowy: Multi... 11 Fotocela... 13 Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS)... 13 Wspomaganie autofokusa... 14 Sygnały dźwiękowe... 15 Funkcja uśpienia... 15 Zdalne sterowanie: Navigator X... 16 Pozostałe ustawienia i funkcje... 18 Sterownik Stroboss Navigator... 18 Przewodowe wyzwolenie błysku... 18 Błysk odbity... 18 Panel odbijający światło... 19 Zoom... 19 C. Fn: Funkcje dodatkowe... 20 Ochrona przed przegrzaniem... 20 Inne systemy ochronne... 21 Rozwiązywanie problemów... 22 Kompatybilne aparaty... 23 Użytkowanie i konserwacja... 23 Kontakt... 23 Parametry techniczne... 24

6 Elementy urządzenia Korpus Biały panel odbijający Dyfuzor szerokokątny Palnik lampy Fotocela Dioda wspomagająca autofocus aparatu 6. Gniazdo opcjonalnego odbiornika Stroboss Navigator 7. Gniazdo synchronizacyjne 8. Gorąca stopka 9. Blokada gorącej stopki 10. Komora baterii Panel sterujący 11. < > Wybór trybu pracy lampy/ sterowania bezprzewodowego 12. < > sterowanie zoomem/funkcje C. Fn 13. < > wybór kanału/grupy 14. < > koło nastawcze 15. < > klawisz SET 16. <ON/OFF> włącznik lampy 17. < > Test/dioda sygnalizująca gotowość lampy 18. < > Dioda wspomagania autofokusa/tryb HSS

7 Ekran LCD 19. tryb ręczny M 20. Fotocela: tryb S1 21. Fotocela: tryb S2 22. tryb stroboskopowy Multi 23. Synchronizacja z krótkimi czasami migawki (HSS) 24. Wskaźnik naładowania baterii 25. Sygnał dźwiękowy 26. Uśpienie 27. Alarm przegrzania 28. Sterowanie bezprzewodowe 29. Wspomaganie autofokusa 30. Kanał 31. Grupa Ekran pokazuje jedynie aktualnie obowiązujące nastawy lampy. Gdy przyciski lub koło nastawcze są używane ekran LCD zostaje automatycznie podświetlony. Zawartość pudełka Quadralite Stroboss 60 Basic dostarczany jest w pudełku zawierającym: Lampę Stroboss 60 Basic Podstawkę Pokrowiec Instrukcję obsługi

8 Akcesoria dodatkowe Ta lampa może być stosowana wraz z następującymi akcesoriami, które umożliwią uzyskanie jeszcze lepszych efektów: Quadralite Navigator X/X2, Quadralite Stroboss Navigator, Quadralite Sholder, itp. Zasilanie lampy Lampa Stroboss 60 Basic może być zasilana za pomocą 4 baterii typu AA. Mogą to być zarówno baterie alkaliczne jak i akumulatory. Instalacja i użytkowanie baterii 1. Aby zainstalować baterie należy otworzyć pokrywę komory baterii przesuwając ją zgodnie ze strzałką. Drzwi otworzą się samoczynnie. 2. Baterie należy instalować zgodnie z oznaczeniem biegunowości +/- które naniesione jest wewnątrz przegród baterii. 3. W przypadku rozładowania baterii należy wymieniać cały ich komplet jednocześnie. 4. Zaleca się wykorzystywanie akumulatorów Ni-MH o pojemności 2500 mah. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii AA 1. Nie zwieraj styków. Nie demontuj, ani nie modyfikuj obudowy. w wyniku upadku, należy bezwzględnie zaprzestać użytkowania. Nie wystawiaj na działanie deszczu, śniegu, mgły i dużej wilgotności powierza. Nie zanurzaj w wodzie. 5. Używaj i przechowuj poza zasięgiem dzieci. 6. Nigdy nie pozostawiaj akumulatora w ładowarce na czas dłuższy niż jest konieczny do jego naładowania. 7. Nie wrzucaj do ognia i nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. 8. Baterie powinny być przechowywane w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. 9. Nie wyrzucaj do śmieci. Zużyte ogniwa powinny być utylizowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 10. Jeśli lampa ma być nieużywana przez dłuższy czas (dłużej niż 7 dni) należy bezwzględnie wyciągnąć z niej baterie.

9 Złamanie powyższych zasad może doprowadzić do uszkodzenia baterii luub lampy, a w skrajnych wypadkach do pożaru i oparzeń. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez użytkownika zasad bezpieczeństwa. Poziom naładowania baterii Lampa wskazuje poziom naładowania baterii za pomocą ikony < > zlokalizowanej w prawym dolnym narożniku ekranu LCD. Znaczenie wskazań opisane jest poniżej. Poziom naładowania Znaczenie 3 kreski Bateria w pełni naładowana i jest gotowa do pracy 2 kreski Połowa naładowania baterii - ~75-50% naładowania 1 kreska Niski poziom naładowania - ~50-25% naładowania Pusta >25% naładowania. Jest to najlepszy moment na naładowanie baterii. Migająca Krytyczny poziom naładowania poziom energii jest niewystarczający do poprawnego działania lampy. Podłączenie do aparatu Proces podłączania/odłączania lampy do/od aparatu należy wykonywać gdy jej włącznik jest na pozycji <OFF>. Aby podłączyć lampę do aparatu należy wsunąć do końca stopkę lampy błyskowej w gorącą stopkę aparatu. Następnie należy zabezpieczyć lampę przed samoczynnym odpięciem od gorącej stopki. W tym celu trzeba przekręcić koło blokady do oporu. Poluzuj koło blokady i wysuń lampę ze stopki by ją odłączyć.

10 Uruchomienie lampy Aby włączyć lub wyłączyć lampę należy użyć włącznika opisanego jako On/Off. Jeśli lampa ma nie być używana przez dłuższy czas należy ją wyłączyć. Lampa wyposażona jest w funkcje czuwania, która aktywuje się automatycznie po bezczynności dłuższej niż 10 minut (ustawienie fabryczne, które można zmienić za pomocą funkcji C. Fn-SL opisanej w dalsze części instrukcji). Ekran pokazuje jedynie aktualnie obowiązujące nastawy lampy. Zaleca się wyłączenie funkcji uśpienia gdy lampa jest używana bez podłączania do aparatu (C. Fn-SL) Tryby błysku Lampa Stroboss 60 Basic jest wyposażona w dwa tryby błysku: 1. manualny (M) 2. stroboskopowy (RPT) Lampa nie jest kompatybilna z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL. Moc lampy należy dobrać ręcznie posługując się wskazaniami zewnętrznego światłomierza (dostępnego oddzielnie) lub wykonując zdjęcia próbne. Błysk manualny: M Moc lampy można regulować w zakresie od 1/1 ( pełna moc) do 1/128 ze skokiem co 1/3 stopnia. Naciśnij < > aby wejść w tryb manualny. Przełączaj do uzyskania ikony <M> na wyświetlaczu. Na ekranie pojawi się poziom energii błysku wyrażony jako ułamek zwykły. Za pomocą koła nastawczego ustaw moc błysku. Naciśnij < > aby potwierdzić wprowadzone parametry.

11 Skala mocy błysku Poniższa tabela ułatwia zorientowanie się w skali mocy błysku lampy oraz zmianach parametrów w momencie zwiększania i zmniejszania energii. Przykładowo: jeżeli zmniejszymy moc błysku do ½, ½ -0. 3 lub ½ -0. 7, a następnie podniesiemy moc do ½, ½ +0. 3 oraz ½ +0. 7, parametr 1/1 pojawi się na ekranie LCD a lampa błyśnie z pełną mocą. Parametry wyświetlane podczas zmniejszania mocy błysku >>> 1/1 1/ / / / /2 ½-0. 3 ½-0. 7 1/ / / <<< Parametry wyświetlane podczas zwiększania mocy błysku Jeżeli na ekranie LCD wyświetlane jest oznaczenie OF to znaczy, że błysk jest wyłączony. Błysk stroboskopowy: Multi W tym trybie lampa wyzwala serię błysków, które pozwolą na zarejestrowanie poruszających się obiektów na jednym zdjęciu. Funkcja ta jest wykorzystywana w celu uzyskania efektów wielokrotnej ekspozycji, najczęściej podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów. Lampa umożliwia ustawienie częstotliwości błysku (ilość błysków na sekundę wyrażone w Hz), ilości błysków w serii oraz moc. 1. Naciśnij klawisz < > aby wejść w tryb <Multi>. Wciskaj klawisz < >, aby wybrać parametr, który ma być zmieniony (jego sekcja na LCD zacznie migać). Obracaj koło nastawcze aby wprowadzić zmiany. Obliczanie czasu naświetlania W trakcie fotografowanie w trybie stroboskopowym, migawka pozostaje otwarta dopóki nie skończy się seria błysków. Aby obliczyć właściwy czas migawki dla ustawienia go w aparacie można użyć następującego wzoru: Ilość błysków / częstotliwość błysku = Czas migawki Np. jeśli liczba to 10, a częstotliwość błysku 5 Hz, to czas otwarcia migawki powinien wynosić przynajmniej 2 sekundy.

12 Aby uniknąć przegrzania lampy i jej awarii nie należy używać trybu stroboskopowego częściej niż 10 razy w serii. Po 10 razach należy pozwolić lampie odpocząć przez przynajmniej 15 minut. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się użyć lampy w trybie stroboskopowym więcej niż 10 razy w serii, lampa może automatycznie wyłączyć kolejne błyski, aby ochronić układ od przegrzania. W razie gdyby tak się stało należy wyłączyć lampę na przynajmniej 15 minut. Tryb stroboskopowy jest najbardziej efektywny przy bardzo błyszczących obiektach, które fotografowane są na ciemnym tle. Zaleca się używanie statywu oraz zdalnego wyzwalacza migawki. Nie ma możliwości ustawienia trybu stroboskopowego dla mocy 1/1 oraz 1/2. Tryb stroboskopowy może być używany równocześnie z trybem "BULB" Jeśli ilość błysków wyświetla się na ekranie jako "--", lampa będzie emitować błyski do momentu zamknięcia migawki lub wyczerpania baterii. Ilość błysków będzie ograniczona tak jak pokazano w tabeli poniżej. Maksymalna ilość błysków w trybie stroboskopowym Moc błysku/hz 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/ Moc błysku/hz 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/ Fotocela Tryb pracy fotoceli - S1 W trybie <M> wciśnij klawisz < > i przytrzymaj go przez 2 sekundy aby wejść od ustawień C. Fn. Aby uruchomić fotocelę wybierz opcję C. Fn-OS, a następnie jeden z trzech trybów: OFF/S1/S2. Uruchomienie trybu S1 sprawia, że błysk lampy zostanie wyzwolony w momencie gdy fotocela zarejestruje błysk lampy wyzwalającej (innej).

13 Tryb pracy fotoceli S2 W trybie <M> wciśnij klawisz < > i przytrzymaj go przez 2 sekundy aby wejść od ustawień C. Uruchomienie trybu S2 sprawia, że lampa zignoruje pierwszy błysk wysyłany przez aparaty z aktywnym systemem pomiaru światła błyskowego TTL i zareaguje dopiero na drugi błysk lampy wyzwalającej. Wyzwalanie zdalne za pomocą fotoceli możliwe jest tylko w trybie manualnym. Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS) Tryb Synchronizacji z krótkimi czasami otwarcia migawki (HSS/FP) umożliwia synchronizację z pełnym zakresem czasów pracy migawki dostępnych w aparacie. Jest to szczególnie przydatne przy fotografowaniu w trybie priorytetu przysłony w trybie błysku dopełniającego. sekundy klawisz < Aby uruchomić tryb HSS/FP naciśnij i przytrzymaj przez dwie >. Po włączeniu trybu HSS na ekranie LCD lampy pojawi się ikona < >. Aby powrócić do standardowego błysku, należy wcisnąć i ponownie przytrzymać klawisz < >, aż do momenty gdy ikona < > zniknie z ekranu LCD. Tryb HSS może być wykorzystywany jedynie w sytuacji gdy lampa jest wyzwalana zdalnie przez sterownik Navigator X. Synchronizacja z krótkimi czasami otwarcie migawki nie może być stosowana gdy lampa podpięta jest do aparatu za pomocą stopki hot-shoe. W trybie HSS im krótszy jest czas migawki, tym mniejszy jest zasięg błysku. Błysk stroboskopowy nie może być użyty w trybie HSS. Lampa wyposażona jest w zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu. Po 10 następujących po sobie błyskach w trybie HSS z pełną mocą zostanie ono aktywowane. Należy odczekać minimum 10 minut aby lampa się schłodziła. Częste i intensywne użycie trybu HSS wpływa niekorzystanie na żywotność palnika błyskowego. Zaleca się unikać stosowania HSS jeżeli to tylko możliwe.

14 Wspomaganie autofokusa W sytuacji gdy fotografowana scena jest słabo oświetlona, a aparat ma trudności z poprawnym ustawieniem ostrości można aktywować diodę wspomagającą autofokus. Aby to zrobić należy nacisnąć klawisz < > a siatka punktów wyświetlana przez lampę będzie ułatwiała ustawianie ostrości. Siatka będzie wyłączona po ostatnim wyzwoleniu błysku, gdy minie czas określony w funkcji custom FC. Czas ten określany jest jako No-Flash Time i jest fabrycznie ustawiony na 10 sekund. Cas ten można zmieniać. Aby otrzymać dostęp do ustawień wspomagania autofokusa należy wcisnąć klawisz < > i przytrzymać przez 2 sekundy. Następnie za pomocą koła nastawczego należy wybrać funkcje FC aby wejść od ustawień wspomagania. Następnie obracając koło nastawcze należy wybrać parametr No-Flash Time (opisany poniżej). Aby wyjść z tego menu należy ponownie wcisnąć klawisz < >. No-Flash Time Znaczenie 10 sekund od ostatniego błysku wspomaganie wyłączy się samoczynnie. 20 sekund od ostatniego błysku wspomaganie wyłączy się samoczynnie. 30 sekund od ostatniego błysku wspomaganie wyłączy się samoczynnie. Sygnały dźwiękowe Aby włączyć/wyłączyć sygnały dźwiękowe należy nacisnąć klawisz < > i przytrzymać go przez 2 sekundy aby wejść do ustawień C. Następnie należy wcisnąć klawisz < > aby wejść w opcję bp. Kręcąc kołem nastawczym można wybrać jedna z dwóch możliwości: ON (włączone) lub OF (wyłączone). Gdy sygnały dźwiękowe są włączone na ekranie LCD pojawia się ikona < >.

15 Funkcja uśpienia Lampa wyposażona jest w funkcję automatycznego uśpienia, która pozwala oszczędzać energię w bateriach. Powoduje, że lampa wyłącza się pod upływie zadanego czasu w trakcie którego nie był wyzwalany błysk lub naciskane klawisze sterujące. Ustawienie uśpienia dostępne są w opcjach C. Fn-SL. Aby zmienić czas bezczynności należy wcisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy klawisz < >. Na ekranie pojawi się oznaczenie funkcji SL, ikona < >, oraz czas bezczynności wymagany to automatycznego uruchomienia uśpienia. Fabryczne ustawienie wynosi 10 minut. Aby zmienić czas uśpienia należy przekręcić koło nastawcze < >. Możliwe opcje ujęte są w tabeli poniżej. Aby wyjść z menu funkcji C. Fn należy nacisnąć klawisz < > Wybudzenie lampy z trybu uśpienia następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza na jej obudowie, spustu migawki aparatu lub klawisza TEST na nadajniku Navigator X. Znaczenie Funkcja uśpienia jest wyłączona. Po upływie 3 minut bezczynności lampa przechodzi w stan uśpienia. Po upływie 10 minut bezczynności lampa przechodzi w stan uśpienia. Po upływie 30 minut bezczynności lampa przechodzi w stan uśpienia. Po upływie 60 minut bezczynności lampa przechodzi w stan uśpienia. Czas OF Ustawienie krótkiego czasu bezczynności wpływa pozytywnie na zużycie energii zmagazynowanej w bateriach. Zdalne sterowanie: Navigator X Zastosowanie radiowego sterowania pozwala na: Fotografowanie z wykorzystaniem trybu ręcznego <M> z lampami wyzwalanymi zdalnie (do pięciu grup). Każde ustawienie nadane grupie lamp za pomocą sterownika (lampy MASTER lub nadajnika Navigator X) jest automatycznie przesyłane do jednostek SLAVE.

16 Jako lampa SLAVE, Stroboss 60 Basic jest kompatybilna z wszystkimi nadajnikami Navigator X, ale może być również sterowana innymi lampami, które posiadają tryb MASTER, np. Stroboss 60, Stroboss 36, itp. Aby włączyć sterowanie bezprzewodowe należy: 1. Wcisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy klawisz < bezprzewodowego < >. Ikona sterowania > zostanie wyświetlona na ekranie LCD lampy. Następnie należy kręcąc kołem nastawczym wybrać jedną z trzech możliwości: OFF, Master (M), Slave (S). Jeśli w pobliżu znajdują się inne systemy bezprzewodowe, to aby nie wyzwalać przypadkowych lamp, lub nie zakłócać sobie wzajemnie pracy można zmienić kanał transmisji danych. Kanał musi być taki sam dla lampy głównej MASTER jak i dla lampy dodatkowej SLAVE. Aby zmienić kanał komunikacji radiowej należy: 1. Wcisnąć i przytrzymać klawisz < > do momentu, gdy oznaczenie <CH> na ekranie LCD lampy zacznie migać. Następnie należy kręcąc kołem nastawczym i wybrać jeden z 32 dostępnych kanałów. Aby zmienić grupę lamp należy: Wcisnąć klawisz < >. W zależności od tego, w jakim trybie jest lampa ilość dostępnych grup będzie się różnić: W trybie Master można wybrać jedną z następujących: M/A/B/C/D/E. W trybie Slave można wybrać jedną z następujących: A/B/C/D/E. Stroboss 60 Basic może kontrolować wiele lamp SLAVE, ale tylko w trybie M. Automatyka TTL nie jest dostępna. Stroboss 60 Basic ustawiony w tryb Slave może być sterowany przez następujące urządzenia: Navigator X, Navigator X2, Stroboss 36/36evo, Stroboss 60/60evo, Reporter 360 TTL oraz inne lampy Stroboss 60 Basic w trybie Master. Jeżeli lampa SLAVE ma aktywną funkcję oszczędzania energii, wciśnij klawisz <TEST> lampy MASTER, aby wzbudzić uśpioną lampę SLAVE. Czas automatycznego wyłączenia lampy może być zmieniony za pomocą funkcji C.

17 Zastosowanie lamp zdalnie wyzwalanej Poniżej znajduje się przykład ustawienia najprostszego układu zawierającego jedną lampę Master (wyzwalającą) oraz jedną Slave (wyzwalaną). Używaj dołączonej podstawki, aby ustawić lampę. Przed fotografowaniem sprawdź ustawienie zestawu wyzwalając błysk testowy oraz wykonując próbne zdjęcie. Zasięg komunikacji radiowej może być krótszy z powodu warunków pogodowych, zakłóceń radiowych i innych czynników otoczenia. Pozostałe ustawienia i funkcje Sterownik Stroboss Navigator Lampa Stroboss 60 Basic posiada wbudowany port dla odbiornika systemu Quadralite Stroboss Navigator, dzięki któremu możliwe jest bezprzewodowe wyzwalanie błysku oraz sterowanie parametrami pracy lampy. Aby zdalnie sterować i wyzwalać lampę, należy użyć zestawu Quadralite Stroboss Navigator Kit składającego się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik należy zamontować na gorącej stopce aparatu, a odbiornik wpiąć w gniazdo zdalnego sterowania umieszczonego w korpusie lampy. Parametry ustawione na nadajniku będę bezprzewodowo przekazane do lampy za pomocą fal radiowych. W momencie naciśnięcia spustu migawki aparatu lampa zostanie wyzwolona. Więcej informacji odnośnie sposobu działania oraz obsługi systemu Quadralite Stroboss Navigator znajduje się w instrukcji obsługi tego urządzenia.

18 Przewodowe wyzwolenie błysku Lampa posiada gniazdo synchronizacji błysku dla wtyczki typu Jack 2. 5mm. Po połączeniu przewodu synchronizacyjnego wyposażonego w tego rodzaju wtyczkę możliwe jest wyzwolenie lampy w momencie naciśnięcia spustu migawki. Błysk odbity Jeśli lampa zostanie skierowana na ścianę lub sufit, wtedy błysk zostanie odbity od ich powierzchni i oświetli fotografowany obiekt. To może spowodować zmiękczenie cieni i pomoże uzyskać bardziej naturalny efekt. Aby skierować palnik w pożądaną stronę, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz blokady położenia palnika i delikatnie przekręcić głowicę w żądanym kierunku. Zwolnienie klawisza spowoduje zablokowanie palnika. Jeśli powierzchnia od której chcemy odbić błysk jest zbyt daleko wtedy fotografowany obiekt może być niedoświetlony. Powierzchnia odbijająca powinna być gładka i najlepiej biała aby uzyskać najlepsze efekty. Jeśli powierzchnia odbijająca nie będzie biała, może to skutkować pogorszeniem odzwierciedlenia kolorów. Panel odbijający światło Przy fotografowaniu z użyciem błysku odbitego, można użyć karty odbijającej (odbłyśnika), która jest wbudowana w lampę Stroboss 60 MFT. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy uwydatnić oczy fotografowanej osoby. Skieruj lampę do góry pod kątem 90 stopni. Wysuń panel szerokokątny. Odbłyśnik wysunie się wraz z nim. Wsuń panel szerokokątny do obudowy. Odbłyśnik pozostanie wysunięty.

19 Skieruj głowicę lampy na wprost, a następnie podnieś o 90 stopni. Efekt blików w oczach nie pojawi się, jeśli głowica lampy nie będzie skierowana na wprost fotografowanej osoby. Najlepsze efekty uzyskuje się używając lampy w odległości ok. 5m od fotografowanej osoby. Zoom Kąt światła (zoom) może być ustawiany ręcznie w zakresie od 24 do 200mm, aby pokrywać się z ogniskową obiektywu, lub precyzyjnie oświetlić wybrany fragment fotografowanej sceny. Aby zmienić ustawienie zoomu należy wcisnąć klawisz < > a następnie obracając koło nastawcze wybrać odpowiedni parametr. Przy ustawianiu ogniskowej lampy, należy pamiętać by ustawienia pokrywały się z ogniskową obiektywu aby uniknąć niedoświetlenia kadru. Panel szerokokątny Wysuń panel z obudowy i umieść go przed palnikiem lampy jak pokazano na obrazku. Zasięg lampy zostanie rozszerzony dla ogniskowej 14 mm. Przy wysuwaniu panelu szerokokątnego automatycznie wysunie się odbłyśnik. Należy go wsunąć z powrotem.

20 C. Fn: Funkcje dodatkowe Poniższa tabela pokazuje dostępne dla użytkownika funkcje dodatkowe lampy. Aby wejść do menu ustawień dodatkowych należy wcisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy klawisz < >. Na ekranie pojawi się oznaczenia poszczególnych opcji (opisane poniżej). Aby wybrać jedną z opcji, która ma być zmieniona należy nacisnąć klawisz < poprzez obracanie koła nastawczego < Oznaczenie >. Opis SL Uśpienie (czas bezczynności) FC Wspomaganie autofokusa bp Sygnał dźwiękowy bl Podświetlanie LCD OS Fotocela >. Regulacja danego parametry następuje Stan OF ON OF 12 OF ON S1 S2 OFF Ustawienie 3 minuty 10 minut 30 minut 60 minut Wyłączone 10 sekund 20 sekund 30 sekund Włączone Wyłączone Podświetlanie przez 12 s. Zawsze wyłączone Zawsze włączone Na pierwszy błysk Pominięcie pierwszego błysku Wyłączona

21 Ochrona przed przegrzaniem Aby uniknąć przegrzania oraz awarii lampy nie należy błyskać więcej niż 30 razy w serii przy pełnej mocy błysku. Po wykonaniu 30 błysków należy odczekać przynajmniej 10 minut przed dalszą pracą. Jeśli wyzwolone zostanie ponad 30 błysków w serii to z powodu wzrostu temperatury wewnątrz obudowy zostanie uruchomiony wbudowany system ochrony przed przegrzaniem. Spowoduje on wydłużenie czasu ładowania lampy do 10 sekund. Jeśli taka sytuacja wystąpi, wtedy należy odczekać przynajmniej 10 minut przed dalszą pracą. Jeśli włączy się system ochrony przed przegrzaniem, wtedy na ekranie lampy pojawi się symbol < > Ilość błysków które spowodują włączenie ochrony przed przegrzaniem: Moc lampy Ilość błysków 1/1 30 ½ ½ ½ 60 ¼ (+0. 3, +0. 7) 100 1/8 (+0. 7) 200 1/16 (+0. 7) 300 1/32 (+0. 7) 500 1/64 (+0. 7) /128 (+0. 7) Ilość błysków które spowodują włączenie ochrony przed przegrzaniem w trybie HSS: Moc lampy 1/1 ½ (+0. 7) ¼ (+0. 7) 1/8 (+0. 7) 1/16 (+0. 7) 1/32 (+0. 7) 1/64 (+0. 7) 1/128 (+0. 7) Ilość błysków

22 Inne systemy ochronne Lampa posiada szereg zabezpieczeń, które chronią przed trwałym uszkodzeniem urządzenia lub sygnalizują problemy techniczne. Poniżej lista symboli, które mogą pojawić się na wyświetlaczu oraz ich znaczenie. Symbol na ekranie E0 Znaczenie Błąd czujnika temperatury. Proszę wyłączyć lampę i włączyć ją ponownie. Jeśli problem się powtarza należy skontaktować się z serwisem. E1 Błąd ładowania lampy. E2 Lampa jest przegrzana. Należy przerwać pracę lampy na przynajmniej 10 minut. E3 Napięcie na palnika jest zbyt wysokie. Rozwiązywanie problemów Jeśli w trakcie użytkowania lampy wystąpią problemy, proszę zapoznać się z poniższym zestawieniem najczęstszych objawów i ich możliwych przyczyn. Lampa się nie ładuje. Bateria nie jest zainstalowana Proszę włożyć baterię zgodnie z instrukcją. poprawnie. Bateria jest wyczerpana. Jeśli ikona < > na wyświetlaczu miga, należy niezwłocznie wymienić baterię. Lampa nie emituje błysku. Błysk jest wyłączony. Proszę sprawdzić ustawienia lampy lub wyzwalacza. Uruchomione jest zabezpieczenie termiczne. Należy poczekać, aż lampa ostygnie (minimum 10 minut).. Lampa sama się wyłącza. Aktywna jest funkcja uśpienia Proszę sprawdzić ustawienie funkcji dodatkowej C. Fn SL. (C. Fn - SL) Bateria jest wyczerpana. Zdjęcia są zbyt ciemne lub zbyt jasne. Zastosowano tryb HSS. W trybie HSS efektywny zasięg błysku jest mniejszy. Proszę się upewnić, że fotografowany obiekt znajduje się w zasięgu błysku. Lampa pracuje w trybie Ustawiono zbyt dużą/małą energię błysku. Należy skorygować

23 manualnym. ustawienia lampy dodając/ujmując mocy, a gdy to nie jest możliwe zmienić ustawienie aparatu lub przysłony. Zdjęcia są ciemne w rogach lub tylko część kadru jest doświetlona. Ogniskowa obiektywu przekracza zasięg błysku. Proszę sprawdzić jaki jest ustawiony zoom w lampie. Quadralite Stroboss 60 Basic może poprawnie oświetlać kadry dla ogniskowych od 24 do 200mm (dla formatu małoobrazkowego). Jeżeli użyta jest krótsza ogniskowa proszę wysunąć panel szerokokątny aby rozszerzyć zasięg błysku. Kompatybilne aparaty Lampa Quadralite Stroboss 60 Basic może być używana z aparatami wyposażonymi w stopkę lamp zgodną ze standardem ISO 518:2006. Lampa nie obsługuje trybu automatycznego pomiaru śwaitłą błyskowego TTL. Użytkowanie i konserwacja W przypadku gdy pojawią się uszkodzenia lub gdy urządzenie przestanie działać poprawnie należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem produktów marki Quadralite. Producent udziela dwuletniej gwarancji na lampę błyskową. Wszelkie zmiany w konstrukcji urządzenia dokonywane na własną rękę są niedopuszczalne i skutkują natychmiastową utratą gwarancji. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia nie są objęte gwarancją. Naprawy dokonywane przez nieautoryzowany serwis skutkują utratą gwarancji. Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego pędzla lub ściereczki. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani używać detergentów do czyszczenia jego powierzchni. Czyszczenie można dokonywać jedynie powierzchniowo. Na czas czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć akumulator. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z zapisami instrukcji obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produkcie bez uprzedzenia. Kontakt info@quadralite. eu facebook. com/quadralite. lighting instagram. com/quadralite

24 Parametry techniczne Model: Quadralite Stroboss 60 Basic Błysk Liczba przewodnia: 60m (ISO100, 200mm, moc błysku 1/1) Temperatura barwowa: 5600K ± 200K Czas trwania błysku: Od 1/300 (1/1) ~ 1/20000s (1/128) Tryb błysku: M/Multi1 Regulacja energii błysku: 7 stopni przysłony, 1/1 1/128 w kroku co 1/3 Synchronizacja błysku: HSS do 1/8000s2 Błysk stroboskopowy (Multi): do 90 błysków, 100Hz Zoom Zakres ogniskowych: mm, 14 mm z wysuniętym panelem szerokokątnym Tryb pracy: Ręczny Regulacja położenia głowicy: w poziomie: od 0 do 360 w pionie: od -7 do 90 Sterowanie bezprzewodowe: Navigator X Tryby pracy: MASTER, SLAVE, OFF Grupy: A, B, C, D, E Zasięg pracy: Do 100m Dostępne kanały: 1~32 Zasilanie Źródło zasilania: 4x AA Czas ładowania błysku: ok. 0, 1 2, 6 sekundy Wydajność baterii: ok. 230 błysków z pełną mocą3 Inne Światło modelujące: brak Wspomaganie autofokusa Tak (manualne) Złącza: Stopka ISO synchronizacyjne Jack 3, 5 mm port sterowania bezprzewodowego Stroboss Navigator Wymiary Długość x szerokość x wysokość: 64x76x190mm Waga bez baterii: ok. 400 g Waga z bateriami: ok. 500 g Stroboss 60 Basic jest lampą w pełni manualną i nie jest kompatybilna z automatycznym pomiarem błysku TTL. Pomiar dokonany z wykorzystaniem akumulatorów Panasonic Eneloop Ni-MH 2500 mah.

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi C Scope Tr 300

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi C Scope Tr 300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi C Scope Tr 300